Upoznavanje

Preduzeće AM HIDRAULIK d.o.o. osnovano je 1987. godine širenjem metalopreradjivačke radnje METALOHIDRAULIK. Nastavljajući metalsku tradiciju, danas smo razvili proizvodnju i remont hidrauličkih i pneumatskih komponenata i izvodjenje sistema tamo gde hidraulička snaga zamenjuje i olakšava ljudski rad.

DELATNOSTI IZ OBLASTI
HIDRAULIKE I PNEUMATIKE:

- proizvodnja cilindara, agregata, presa, radiončikih dizalica, dizalica za vozila...
- remont opreme i sistema na mašinama i postrojenjima
- agregatana zamena uređaja iz programa PPT i drugih svetskih marki, metodom "staro za novo" sa umanjenjem cene i do 50%
- trgovina uvoz originalnih uređaja i delova po zahtevu naručioca
- inženjering poslovi na automatizaciji u procesnoj industriji

Proizvodni pogon je opremljen mašinama za obradu metala, stacionarnim probnim stolovima za ispitivanje i simulaciju radnih uslova i proveru karakteristika
U vlasništvu preduzeća je proizvodni prostor površine 1000 m2, sa centralnom kompresorskom stanicom i radioničkom mostnom dizalicom od 8 tona i poslovni prostor od 150 kvadrata. Zapošljava 15 stalnih radnika i više stručnih saradnika.

AM HIDRAULIK je dobitnik značajnih priznanja:

- Plaketu Mašinskog fakulteta u Kraljevu za dugogodišnju uspešnu naučno-tehničku saradnju
- Sertifikata Jugoslovenskog registra brodova unutrašnje plovidbe, za proizvodnju, remont i servisiranje hidraulike i pneumatike na plovnim objektima
- Sertifikata Bureau Veritas za upravljanje menadžmentom kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2008